தமிழ் செய்திகள் | THATSTAMIL (தட்ஸ்தமிழ்) ➨ தமிழ் தகவல்களின் களஞ்சியம் (ஜோதிடம், ராசி பலன், இ-சேவை, தொல்பொருள் செய்திகள், திட்டங்கள், தமிழக மாவட்டங்கள், தமிழர்களின் வரலாறு, தமிழகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள், மருத்துவம், சமையல்)

UPSC 2020 ESSAY QUESTION  PAPER

UPSC 2020 ESSAY QUESTION  PAPER

Section A

1.Life is long journey between human being and being humane

2.Mindful manifesto is the catalyst to a tranquil self

3.Ships do not sink because of water around them , ships sink because of water that gets into them

4.Simplicity is the ultimate sophistication

Section B

1.Culture is what we are, civilization is what we have

2.There can be no social justice without economic prosperity but economic prosperity without social justice is meaningless

3.Patriarchy is the least noticed yet the most significant structure of social inequality

4.Technology as the silent factor in international relations

 

Today rasi palan in tamil

top articles

Related Articles

error: Content is protected !!