தமிழ் செய்திகள் | THATSTAMIL (தட்ஸ்தமிழ்) ➨ தமிழ் தகவல்களின் களஞ்சியம் (ஜோதிடம், ராசி பலன், இ-சேவை, தொல்பொருள் செய்திகள், திட்டங்கள், தமிழக மாவட்டங்கள், தமிழர்களின் வரலாறு, தமிழகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள், மருத்துவம், சமையல்)

வாத சுர குடிநீர்

வாத சுர குடிநீர்

முக்கிய மூலிகைகள் :

🔷பெருங்காஞ்சோன்றி
🔷மாவிலங்கம் வேர்
🔷பேரரத்தை
🔷சிறுகாஞ்சோன்றி வேர்
🔷திற்பலி மூலம்
🔷சித்திர மூலம்
🔷இயங்கம் வேர்
🔷வெள்ளறுகு
🔷நில வேம்பு
🔷பலாசம் வித்து
🔷கழற்சி வேர்
🔷கண்டங் கத்தரி
🔷சதகுப்பை
🔷விஷ்ணுகிராந்தி
🔷சிறுதேக்கு
🔷சுக்கு
🔷திப்பலி
🔷செவ்வியம்
🔷கோட்டம்
🔷பேராமாட்டி
🔷சிற்றரத்தை

செய்முறை மற்றும் பயன்கள் :

இவற்றை எல்லாம் சம பங்காக எடுத்து , இடித்து 21 பாகங்களாக்கி ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு ஒரு பாகத்திற்கு மூன்று லிட்டர் என்ற வீதப்படி நீர் ஊற்றி அதனை அடுப்பேற்றி 250 மில்லி சுண்டக் காய்ச்சி இறக்கிக் கொள்க.

வாதராட்சதன் குளிகை பணவெடை ( 488 m.g ) எடுத்துப் பொடித்து தேன் 3 மில்லி சேர்த்து , இழைத்து ( உரைத்து ) மேற்படி குடிநீருடன் தினம் இருவேளை கொடுத்து வர வாத சுரங்கள் , நடுக்கு வாதம் தீரும்.

thatstamil google news

                         

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

top articles

Related Articles

error: Content is protected !!